Wat is het nut van vacumeren

Om het doel van vacumeren van een airconditioner te begrijpen is het heel belangrijk om eerst te weten wat de functie van het koelmiddel is:

Een airconditioner bevat koelmiddel. Dit koelmiddel heeft specifieke natuurkundige eigenschappen om warmte te onttrekken aan zijn omgeving. Dit gebeurd doordat het koelmiddel als vloeistof door de warmtewisselaar gaat, in deze warmte wisselaar wordt de vloeistof door het onttrekken van warmte aan zijn omgeving een gas. Dit gas bevat nu warmte. Door dit gas onder hoge druk te brengen kunnen temperaturen ontstaan van 70 graden of meer. Het koelmiddel is speciaal ontwikkeld om bij zeer lage temperaturen al warmte te onttrekken aan zijn omgeving en door de damp hiervan onder hoge druk te brengen ontstaan bruikbare temperaturen .

De belangrijkste bestanddelen van lucht zijn: zuurstof, stikstof en waterdamp. Deze stoffen hebben niet de specifieke eigenschappen van het koelmiddel. Aanwezigheid van deze stoffen in het systeem van een airconditioner zal de goede werking van een airconditioner nadelig beinvloeden. Daarnaast zal de aanwezigheid van stikstof, zuurstof en waterdamp de onderdelen in de airconditioner aantasten ,(olie die verzuurt, ijzeren onderdelen die gaan roesten, vocht wat verstoppingen kan veroorzaken, uiteenvallen van het koelmiddel, enz enz) en de levensduur van de airconditioner absoluut niet bevorderen. Omdat een airconditioner dan niet optimaal functioneert zal het energieverbruik (fors) hoger uitvallen.

 

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleent